Flash mob (ang. dosł. błyskawiczny tłum) śpiewa ‚Bicycle Race’ na stacji kolejowej w Brukseli.