Historia Polskiego Fanklubu Queen

Od 2004 roku Polski Fanklub Queen rozwija swoją prężną działalność i integruje fanów Królowej w całej Polsce. Jednym z impulsów do jakiejś formy zinstytucjonalizowania polskich fanów Queen był fakt, iż na Ogólnopolskie Zloty Fanów Queen organizowane cyklicznie od 2002 roku przez Zbyszka Kamińskiego w Nowym Mieście Lubawskim przybywały coraz liczniejsze grupy wielbicieli Królowej. Wyraźnie widać było, iż istnieje takie zapotrzebowanie, że fanom zespołu nie wystarczy jedynie słuchanie nagrań i koncertów, ale chcą integrować się w swoim gronie.

Pomysłodawcą oraz inicjatorem powstania Polskiego Fanklubu Queen jako formalnego, „poważnego” stowarzyszenia okazał się Piotr Kaczmarek. Przełomowy okazał się natomiast drugi Zlot w 2003 roku. To wówczas zainspirowany entuzjazmem środowiska Piotr rozpoczął starania, by stworzyć taką platformę integracji. Drugi Zlot był także zachęta do organizacji lokalnych spotkań, które rozpoczęły się w Warszawie. Animowane przez Michała Bigoraja a następnie Dagmarę Szymańską spotkania trwają po dziś dzień – przez długi czas schronieniem dla miłośników Queen stał się pub Gong przy dawnym Rondzie Babka, obecnie rolę tę pełni lokal o wdzięcznej nazwie „Hydro4” przy ulicy Chmielnej. Z czasem przykład z Warszawy wzięły inne miasta, zwłaszcza zaś fani ze Śląska, drugiego obok stolicy zagłębia fanów Królowej.

W tym samym 2003 roku grupa kilkunastu osób z Warszawy rozpoczęła więc pracę nad projektem Fanklubu i zajęła się wszelkimi sprawami formalnymi. Pod koniec roku była już gotowa wstępna wersja statutu. Równocześnie prowadziliśmy rozmowy z Jimem Beachem (menadżerem zespołu) i władzami oficjalnego międzynarodowego fanklubu. Wyrazili oni przychylność dla rodzącego się pomysłu. Prowadząca Oficjalny Fanklub Jacky Smith potwierdziła to oficjalnie Michałowi Bigorajowi i przekazała mu liczne gadżety wykorzystane później przez polski fanklub do celów promocyjnych i jako nagrody w pierwszych konkursach.

Na przełomie 2003 i 2004 roku rozpoczął się proces rejestracji działalności, który na wskutek pewnych błędów, administracyjnych problemów, zawiłych przepisów itp. trwał kilka miesięcy. W maju Sąd Rejonowy wydał zgodę na rejestrację Fanklubu w postaci stowarzyszenia a pozostałe prace organizacyjne zakończyły się sukcesem w wakacje 2004 r. Pod statutem podpisało się wymagane 15 osób. Polski Fanklub Queen (PFQ) oficjalnie rozpoczął swoją działalność w dniu urodzin Freddiego Mercury’ego – 5 września 2004 roku.

Główne cele statutowe fanklubu to niezmiennie:

1. Promowanie muzyki grupy Queen w Polsce
2. Integrowanie fanów Queen na terenie Polski jak i poza jej granicami
3. Szerzenie informacji na temat wirusa HIV i choroby AIDS

Fanklubem kieruje, wybierany przez ogół członków co 5 lat, Zarząd. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Rada Nadzorcza, a zewnętrzną Prezydent m.st. Warszawy. Cała działalność opiera się o zatwierdzony przez KRS i Urząd M.St. Warszawy Statut fanklubu.

Jednocześnie z oficjalnym rozpoczęciem działalności została uruchomiana strona internetowa autorstwa Marcina Nosarzewskiego (www.fanklub.queen.pl) oraz oficjalnie zaprezentowane zostało logo zaprojektowane przez Dagmarę Szymańską. Kolejną decyzją Fanklubu było uruchomienie tzw. „queen strefy” na stronie internetowej, w której to prezentowany są ciekawe materiały związane z zespołem dostępne tylko dla zarejestrowanych fanów. Osoby pełniące funkcje kierownicze w fanklubie opiekują się również, jako administratorzy i moderatorzy, forum dyskusyjnym fanów, które można znaleźć pod adresem www.forum.queen.pl.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności ukazał się pierwszy numer fanklubowego pisma „KYA maGAGAzyn”. Od tamtego czasu fanzin ukazuję się średnio raz na 3 miesiące. Ukazało się już 15 numerów, do których pisało w sumie kilkudziesięciu autorów. Dwoje z nich (Dagmara i Michał) robi to bez przerwy od początku. Na łamach magazynu publikowane są rozliczne kompendia wiedzy o zespole, recenzje albumów a wywiady z osobami z obozu Queen.

Stowarzyszenie od początku współpracowało z różnymi partnerami. Pierwszym z nich było EMI Music, które pozwoliło nam na wykorzystywanie zdjęć zespołu w celach statutowych oraz przekazało akcesoria związane z grupą. PFQ do tej pory współpracuje z wytwórnią i otrzymuje okazjonalnie różne wydawnictwa związane z Queen, które przeznacza na nagrody w licznych konkursach. Od 2005 datuje się współpraca także z biurem podróży Invitatio, z którym zostały zorganizowane trzy wyjazdy na koncerty w ramach tras Queen + Paul Rodgers – zarówno podczas trasy w 2005 jak i w 2008 roku. Od 2005 r. jesteśmy także stałym patronem medialnym Ogólnopolskich Zlotów Fanów Queen a także spotkań fanów organizowanych w Warszawie.

Od samego początku PFQ oferował swoim członkom atrakcyjne zniżki na wszelkie wydawnictwa i wydarzenie mające związek z Queen. Doszło do tego, iż ilość pieniędzy, którą członkowie fanklubu zaoszczędzali dzięki tym zniżkom była kilkukrotnie wyższa niż symboliczna (25 złotych) roczna składka członkowska. Oferowaliśmy zniżki m.in. na: udział w zlotach fanów, w wyjazdach na koncerty, biletach do Multikina (które kilkakrotnie zaprezentowało występy zespołu oraz filmy dokumentalne o nim opowiadające), oraz na wszystkie pozycje oficjalnie związane z Queen, które pojawiły się od momentu powstania fanklubu, m.in. na wydawaną przez Agorę kolekcję wszystkich albumów zespołu.

Od zawsze siłą PFQ oraz atrakcją dla fanów były także liczne konkursy, w których członkowie mogli wygrać m.in.: oficjalne koszulki ze wspomnianych wcześniej tras, płyty czy też książki związane z zespołem.

Polski Fanklub Queen współpracował lub współpracuje z licznymi mediami m.in.: Radiem Złote Przeboje, grupą wydawniczą Agora, magazynem „Twoja Muza”, portalem Netbird.pl, a okazjonalne także z innymi mediami. Fanklub w 2008 był jednym z patronów medialnych książki Michała Bigoraja „Przewodnik Fana Queen po Londynie”, do której autor zbierał materiały w kolbce europejskiej muzyki rockowej. Ponadto stowarzyszenie współpracuje także z licznymi polskimi i zagranicznymi stronami internetowymi, fanklubami z innych krajów, firmami oraz szeregiem różnych instytucji.

Dzięki różnorodnej działalności, interesującej oferty dla członków, oraz mimo różnych przeciwieństw i trudności, Polski Fanklub Queen zdołał w minionych pięciu latach wyrobić sobie dobrą markę wśród polskich fanów Królowej. Świadczy o tym chociażby liczba zarejestrowanych fanklubowiczów, która na przełomie 2009 i 2010 przekroczyła 140.

Autorzy: Łukasz Bertram, Michał Bigoraj

Źródło: Netbird.pl